Technology Transfer Act: Inobasyon para sa makabagong panahon

Malaking pagbabago – mga katagang ngayon ay malugod na sinasambit ng mga nagsulong upang mabilisang maisabatas ang Senate Bill 3416, higit na kilala sa tawag na Technology Transfer Act of 2009. Nilalayon ng SB 3416 na mapabilis ang komersyalisasyon ng resulta ng pananaliksik na gumamit ng pondo ng taumbayan.
Tuwirang sinasabi ng mga mananaliksik na malalaki ang maitutulong ng nasabing panukalang batas sa pagyabong ng pananaliksik sa bansa kundi maging ng larangan ng agham at teknolohiya sa kabuuan. Ang ilan sa pinakamahahalang alitutuntunin ng panukalang batas na ito ay ang ‘Intellectual Property Ownership’, ‘Revenue Sharing’, ‘Establishment of Spin-off Companies’, at ‘Use of Revenue for Commercialization of IPs’.

Sa probisyon ng IP ownership, ipinaliwanag ni Dir. Bernie Justimbaste ng DOST-Planning and Evaluation Service kung bakit ang IP mula sa mga pagsasaliksik na pinondohan ng gobyerno ay madalas hindi nagiging pag-aari ng mananaliksik. Dagdag din nya na walang klarong alitutuntinin ang mga research and development institutes sa bagay na ito.

Continue reading “Technology Transfer Act: Inobasyon para sa makabagong panahon”

Alibungog herbal medicine

 ALIBUNGOG

 

 EHRETIA PHILIPPINENSIS A.DC

Ehretia beurreria Blanco

Ehretia blancoi A. DC.

 

Local names: Aliboñgog (Ism.); alibuñgog (C. Bis.); anonangin (Bik.); bayukon (Tag.); halimumog (Tag.); kalamuñgog (P. Bis.); kutup (Sul.); liñguñgug (Mbo.); ludungla (Bon.); salimomo (Tag.); talibobong (Bik.).

 

Alibuñgog is an endemic species found in thickets and forest at low and medium altitudes from the Babuyan Islands and northern Luzon to Palawan and Mindanao.

 

This is a small tree growing to a height of 5 meters or more with crooked branches and smooth and slender branchlets. The leaves are alternate, oblong-ovate to broadly lanceolate, about 10 centimeters long and 4.5 centimeters wide, entire, pointed at the tip, and somewhat rounded at the base. The inflorescences are usually terminal, and most equal the leaves in length. The flowers are white and fragrant, and clustered upon short pedicels. The calyx is small and ovately segmented. The corolla is somewhat enlarged at the cylindric base, with its narrow lobes ultimately reflexed. The fruit is rounded, about 3 millimeters in diameter, juicy, and orange with a reddish tinge when mature. Continue reading “Alibungog herbal medicine”

Uses of bani

Bani

 

Scientific names : Pongamia pinnata, Pongamia glabra, Pongamia mitis, Caju pinnatum, Cytisus pinnatus, Dalbergia arborea, Galedupa indica, galedupa pinnata, pterocarpus favus, robinia mitis

 

Other names: Bagnei, balikbalik, balok, balok balok, balotbalot, balu-balu, balut balut, banit, baobao, bayog bayog, bayok bayok, butong, kadol, magit, malok balok, marobahai, marok barok, maruk baruk.

 

Seeds, roots and bark

Indication and directions for use

Coughs, take decoction of leaves as needed.

Gastric disorders (tympanism, dyspepsia, diarrhea) take decoction of leaves as needed.

Hemmorhoids- use finely pounded leaves as poultice or roll into an elongated mass and insert into the rectum as suppository at bedtime.

Skin diseases- roast seeds, pound, and apply over affected areas.

Skin ulcers- crush roots or leaves and apply juice over affected areas.

Active components: fixed oils , crystalline bitter principle.

 

Source: Philippine formulary

Banato

Banato

 

The scientific name of banato is mallotus philippensis. Other variety is called Croton philippinense, echinus philippinensis.

Other name for banato are apuyo, buas, darandang, kamala, panagisen, panagisian, pangaplasin, pikal, rottlera, sala, tafu, tagusala and tutula.

 

Leaves and seeds are used as herbal medicine.  For dermal fungal infection pound leaves or seeds and apply on affected areas.

Active component of banato are rottlerin (reddish-yellow resin), 47-80%, fixed oil, 5-24% citric acid, mallotoxin, and kamalin.