Technology Transfer Act: Inobasyon para sa makabagong panahon

Malaking pagbabago – mga katagang ngayon ay malugod na sinasambit ng mga nagsulong upang mabilisang maisabatas ang Senate Bill 3416, higit na kilala sa tawag na Technology Transfer Act of 2009. Nilalayon ng SB 3416 na mapabilis ang komersyalisasyon ng resulta ng pananaliksik na gumamit ng pondo ng taumbayan.
Tuwirang sinasabi ng mga mananaliksik na malalaki ang maitutulong ng nasabing panukalang batas sa pagyabong ng pananaliksik sa bansa kundi maging ng larangan ng agham at teknolohiya sa kabuuan. Ang ilan sa pinakamahahalang alitutuntunin ng panukalang batas na ito ay ang ‘Intellectual Property Ownership’, ‘Revenue Sharing’, ‘Establishment of Spin-off Companies’, at ‘Use of Revenue for Commercialization of IPs’.

Sa probisyon ng IP ownership, ipinaliwanag ni Dir. Bernie Justimbaste ng DOST-Planning and Evaluation Service kung bakit ang IP mula sa mga pagsasaliksik na pinondohan ng gobyerno ay madalas hindi nagiging pag-aari ng mananaliksik. Dagdag din nya na walang klarong alitutuntinin ang mga research and development institutes sa bagay na ito.

Continue reading “Technology Transfer Act: Inobasyon para sa makabagong panahon”