Wastong timbang para sa mahabang buhay

Wastong timbang para sa mahabang buhay

Kung ang inyong anak ay lumalaki nang mas mabilis kaysa normal, kailangang bigyang pansin ito kaagad.

Ang tangkad at laki ng katawan ng bata ay may kinalaman kung siya ba ay obese o sobra ang timbang.

Ang bata ay obese kung 20 porsiyento o mahigit pa ang labis na timbang niya sa kanyang ideal body weight para sa kanyang edad at taas.

Kung may family history ng obesity, mas malaki ang tsansa na ang bata ay maging mataba rin, lalo na kung ang nanay at tatay ay parehong matataba.

Ang sobrang dami ng pagkain at kakulangan sa exercise ay malaking dahilan ng obesity sa mga bata. Ang matabang bata ay malamang maging mataba rin sa kanyang pagtanda.

Sa tulong ng inyong doktor, bantayan ang pagtangkad at pagbigat ng bata upang tiyakin na normal ang kanyang paglaki.

Continue reading “Wastong timbang para sa mahabang buhay”

Rudy Fernandez Patay Na!

[youtube TNkKG2711gg]

Ang actor na si Rudy Fernandez ay sumakabilang buhay na kaninang 6:15 am sa kanyang bahay sa whiteplains, quezon city pagkatapos ng ilang taong pakikipaglaban sa cancer.

Ilan beses din syang nagpagamot sa USA at Japan at nitong huli pinayuhan sila ng doctor na sa Pilipinas na lang magpagamot.

Halos isang buwan din silang nanatili sa Cardinal Santos bago nagpasyang sa bahay nalang ituloy ang gamutan. At ngayon June 7, 2008 at 6:15 am si Daboy ay pumanaw.

Credits to kawaiiasianxoxo for the youtube video.

Treatment for enlarged Prostrate

[youtube 0Y2KkO9ILOw]

Research have shown that people who takes Propecia a hair loss treatment drug is also benefiting from its effect on the prostrate gland. An enlarged Prostrate seems to regress to its normal size, hence, it also help in detecting prostrate tumor.


Why not mess with President Gloria Arroyo

Why not mess with President Gloria Arroyo.

I forgot who said this to me but he/she enumerated some reason why should we not mess with President Gloria Arroyo.

  1. Cardinal Sin = Dead.
  2. Fernando Poe Jr. = Dead.
  3. Joseph Estrada = Convicted, jailed and pardoned.
  4. Corazon Aquino = Cancer.
  5. Jose De Venecia = Unseated as house speaker.

Purely coincidence, funny and to some extent scary.