Salt peter for mango flowering

Salt peter for mango flowering

 

Potassium Nitrate (KNO3), induces flowering of the mango tree even out of season. This is

effective if the buds are plentiful and the leaves are brittle and dark green.

 

Formula for spraying:

10 grams potassium nitrate for every liter of water

Or 200 grams (KNO3) for every can (kerosene can) water

 

The tree will bear fruit from the 7-14 days spraying. If no flowers come, spray again.

If rains after spraying, or the tree does not flower after 15 days, repeat the spraying.

If the flowers are abundant but damaged by the leaf hoppers, spray again after 47-54 days.

Potassium nitrate that is not pure is dangerous to the plant. Avoid using this if there is no

assurance that the KNO3 is pure.

 

It is also necessary to get permission from the authorities to use this fertilizer. If permission is

not given, use any of the commercial flower inducers like:

Agriblum, Rebloom, Manovit, Mangotone, Miracle blum, Flower Set.

 

From: PCARRD FARMNEWS APRIL 15, 1980

Salt peter for mango flowering

Salt peter for mango flowering

 

Potassium Nitrate (KNO3), induces flowering of the mango tree even out of season. This is

effective if the buds are plentiful and the leaves are brittle and dark green.

 

Formula for spraying:

10 grams potassium nitrate for every liter of water

Or 200 grams (KNO3) for every can (kerosene can) water

 

The tree will bear fruit from the 7-14 days spraying. If no flowers come, spray again.

If rains after spraying, or the tree does not flower after 15 days, repeat the spraying.

If the flowers are abundant but damaged by the leaf hoppers, spray again after 47-54 days.

Potassium nitrate that is not pure is dangerous to the plant. Avoid using this if there is no

assurance that the KNO3 is pure.

 

It is also necessary to get permission from the authorities to use this fertilizer. If permission is

not given, use any of the commercial flower inducers like:

Agriblum, Rebloom, Manovit, Mangotone, Miracle blum, Flower Set.

 

From: PCARRD FARMNEWS APRIL 15, 1980

Manananggal

[youtube G-_dy1lMKks]

Ang manananggal ay isang aswang/ mythical creature na nahahati ang katawan at nagkakaroon ng pakpak na malapaniki ang itsura. 

Kalimitang sinasabi na ang isang manananggal ay isang seksing dalaga na pagsapit ng hating gabi ay nagpapahid ng langis sa kanyang bewang at ang pagpahid nito ang magiging hudyat ng paghati ng kanyang katawan. Mula bewang pataas ito ay mahahati at lilipad, Iiwan niya ang kalahati ng kanyang katawan.

Upang mapatay ang isang manananggal ay kailangan sikatan ito ng araw. Para magawa ito kinakailangan na mapatay mo ang naiwang kalahati ng kanyang katawan. Magagawa mo itong mapatay sa paglalagay ng asin sa bewang.  

Kapag namatay ito hindi na magdudugtong ang katawan ng manananggal at ito ay maabutan ng bukang-liwayway na siyang susunog sa manananngal.