Manananggal

[youtube G-_dy1lMKks]

Ang manananggal ay isang aswang/ mythical creature na nahahati ang katawan at nagkakaroon ng pakpak na malapaniki ang itsura. 

Kalimitang sinasabi na ang isang manananggal ay isang seksing dalaga na pagsapit ng hating gabi ay nagpapahid ng langis sa kanyang bewang at ang pagpahid nito ang magiging hudyat ng paghati ng kanyang katawan. Mula bewang pataas ito ay mahahati at lilipad, Iiwan niya ang kalahati ng kanyang katawan.

Upang mapatay ang isang manananggal ay kailangan sikatan ito ng araw. Para magawa ito kinakailangan na mapatay mo ang naiwang kalahati ng kanyang katawan. Magagawa mo itong mapatay sa paglalagay ng asin sa bewang.  

Kapag namatay ito hindi na magdudugtong ang katawan ng manananggal at ito ay maabutan ng bukang-liwayway na siyang susunog sa manananngal.