Exotic beauty

Exotic beauty, dati ang term na ito ay ginagamit sa mga babaeng morena or maitim pero maganda. Sa kasalukuyang panahon ang term na exotic beauty ay ginagamit sa mga babaeng hindi kagandahan pero ang mga napapangasawa ay mga foreigner na may itsura. At usually magaganda ang kinalalabasan ng itsura ng mga anak nila.

Kung sakali naman daw walang ganda si babae at kapangasawa ng gwapong foreigner ang tawag dun ay “extinct beauty”….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.