Kabute sa Benguet halimbawa ng pag-unlad

Ang oyster mushroom o Pleurotus ostreatus ay isa sa mga pinakamabentang uri ng kabute ngayon dahil na rin sa taglay nitong lovastatin na nakapagpapababa ng “cholesterol”.

Ang propesor ng Benguet State University na si Dr. Bernard S. Tad-awan ay isa sa mga taong sumubok at nagtagumpay sa pagpapalago at pag-aalaga ng oyster mushroom sa kanyang bakuran sa Balili, La Trinidad, Benguet. Ngunit ang interes na ito ay hindi medaling naisakatuparan ni Dr. Tad-awan sapagkat kinailangan niya ng masusing pag-aaral upang matamo ang tamang paraan ng pagpapalago nito at iangkop sa klima ng Benguet.

Continue reading “Kabute sa Benguet halimbawa ng pag-unlad”