The Gallant 44 SAF

Dahil sa social media nabansagan ang 44 na SAF member as “Fallen 44” pero naging mas maganda sana pakinggang ang “gallant 44” bilang pagpupugay sa kanilang kabayanihan. Hindi ko sinasabi na dapat natin ipagbunyi ang kanilang kamatayan bagkus ipagbunyi ang kanilang nagawa bilang SAF member.  Ang kanilang primary objective ay mahuli or mapatay si Marwan at bilang mga SAF members nagampanan nila ang katungkulan na ito.

Marami ang nagtuturuan na kung siguro daw ganito ginawa nila baka ganito ang naging resulta, siguro daw kung hindi nakinig si Napenas sa iba baka buhay pa ang SAF 44. Pero lahat ito ay puro haka haka, maaari din naman masabi na baka kung nagpaalam sila baka maambush sila, baka hindi nila nagawa ang kanilang objective na halos ilang taon na nilang sinusubukan iaccomplish.

Ang sigurado lang ay namatay ang Gallant 44 in line of duty at sila ang tunay na mga bayani

Mission accomplished after how many years of preparation naneutralize din nila si Marwan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.