Amanda Coling, Na gang rape ng azkal?

Si Amanda Coling ay isang model at FHM vixen ang nagsalita na na meron siyang kaugnayan sa na papabalitang gang rape ng azkal. Sa kasalukuyan ay siya ay nakikipag usap sa kanyang mga abogado kung anong ang kanilang gagawin…

Sa isang interview sa kanya sa TV5, sinabi niya na siya ay tinanggal sa FHM Premiere vixen show dahil sa involvement sa issue ng gang rape ng azkal. At dahil dito siya ay nagsalita na at nakikipag usap sa kanyang mga abogado.

Mula sa kanyang interview, may nabanggit siya na…”Kung ikaw ba ay narape ng sikat na azkal may maniniwala sa iyo”… ito ay maaaring bilang tugon sa mga nag iisip na publicity stunt lang ang kanyang ginagawa.

Amanda Coling VS. Azkal… sino kaya ang makakagoal???