Martin Romualdez , Trapo?

I was watching a show in channel when a commercial by Congressman Martin Romualdez was aired…” Malasakit” ito ang battle cry niya. Dahil sa malasakit naibangon ang Leyte sa Trahedya. Dahil sa Malasakit marami siyang natulungan….

Continue reading “Martin Romualdez , Trapo?”