Okra Production Part 1

[youtube OqYJVThp55w]

Okra Production

 

Scientific name: Abelmoschus esculentus Mch.

 

Ang okra ay taunang pananim na maitatanim sa maraming uring lupa at klima.

Maaari rin itong ilaga o ihawin at lagyan ng suka at bawang, at inilalahok ito sa

ibat-ibang lutuin na may karne at isda.

 

Ang iba’t-ibang uri nito ay: Lady Finger, Long Green, Long Ribbed, White Velvet,

at ang mga uring banyaga ay ang Clemson, Spineless, Emerald, Levadian at

Perkin Dwarf.

 

Ang okra ay tumutubo sa anumang uri ng lupa, subalit mahusay ang buhaghag

at buhanginin o lagkitin at sa kababaan.

 

Paraan ng Pagtatanim

Ihandang mabuti ang bukid. Araruhin at suyurin ang lupa nang dalawa o

tatlong ulit.

 

1. Ihulog ang mga buto sa maliliit na butas sa mga tudling na 70

sentimetro hanggang isang metrong pagitan.

 

2. Itanim ang binhi sa mga tundos na 50 sentimetro ang agwat sa mga

tudling na 80 sentimetrong pagitan sa daming 5 kilong binhi sa bawat

ektarya. Maggamas at maglinang. Diligin araw-araw.

 

Anihin ang mga bunga sa sandaling umabot sa hustong gulang. Ang

mapaminsalang kulisap sa okra ay ang kuto ng halaman, ngusongkabayo,

“flea beetles”, at mga uod (corn earworm at cutworm).

 

Ang pangkaraniwang sakit nito ay mosaiko (mosaic) at “root knot

nematode”. Ito’y masusugpo kung mapangalagaan ang pananim sa

pamamagitan ng pag-alis ng mga may sakit na tanim at pagpuksa sa mag

kuto sa halaman na nagdadala ng sakit na ito.

 

Source:department of Agriculture website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.