Isa sa tatlong kabataang babae ay bansot —- FNRI

Isa sa tatlong batang babae ng 13 hanggang 19 na anyos ay bansot o maliit para sa kanilang edad. At anim
hanggang walong porsiyento naman sa kanila ay payat para sa kanilang edad. Ito ay ayon sa resulta ng 2011 serbey ng Food and Nutrition Research Institute (DOST-FNRI), ng Department of Science and Technology.

Bansot ang isang tao kung ang kanyang taas ay mababa para sa kanyang edad. Isang mahalagang sanhi nito ay ang matagalang kundisyon ng malnutrisyon, bunsod ng kakulangan sa pagkain na kadalasan ay dulot ng kahirapan, ayon sa mga eksperto sa nutrisyon.

Ang kakulangang ito sa pagkain ay natukoy sa serbey ng FNRI noong 2008. Dito naiulat na walo sa sampung mga
batang babae ay naitalang kulang ang pagkain sa enerhiya. Lima sa bawat 10 sa kanila ay kulang naman ang kinakain sa protina.

Sa naturang serbey, nakita rin na ang pagkain nila ay kulang na kulang sa micronutrients. Anim hanggang siyam sa
10 kabataang babae ang may kakulangan sa thiamine o bitamina B1 (64.9%), ascorbic acid o bitamina C (80.7 %), vitamin A (81.1 %), riboflavin o bitamina B2 (82.1%), calcium (97.9%) at iron (98.1%).

Maraming dapat isaalang-alang sa kalagayang ito ng mga kabataang babae. Una, ang kanilang reproductive role o
paghahanda sa pagbubuntis. Pangalawa, ang kanilang kalagayang pangnutrisyon. Ang dalawang ito ay may malaking kaugnayan sa isa’t isa.

Ayon sa mga eksperto, ang pagiging bansot ng mga kababaihan ay may dagdag na peligro o tyansa ng komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak.

Ang datos na ito ay higit na dapat pagtuunan ng pansin lalo na sa higit 60% pagtaas sa insidente ng panganganak sa
mga Filipinang kabataang kababaihan mula taong 2000 hanggang 2010, ayon naman sa National Statistics Office o NSO.

Ang kalagayang pang-nutrisyon at pangkalusugan ng mga kabataang babae ay hindi pwedeng sa isang-tabi. Dapat
makita ang mas malawak na implikasyon nito sa kanilang kinabukasan bilang ina, bukod pa sa kinabukasan ng sanggol na kanilang isisilang.

Source:RapiDOST February 2014 by Ma. Anna Rita M. Ramirez S&T Media Service, DOST-FNRI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.