Kabute sa Benguet halimbawa ng pag-unlad

Ang oyster mushroom o Pleurotus ostreatus ay isa sa mga pinakamabentang uri ng kabute ngayon dahil na rin sa taglay nitong lovastatin na nakapagpapababa ng “cholesterol”.

Ang propesor ng Benguet State University na si Dr. Bernard S. Tad-awan ay isa sa mga taong sumubok at nagtagumpay sa pagpapalago at pag-aalaga ng oyster mushroom sa kanyang bakuran sa Balili, La Trinidad, Benguet. Ngunit ang interes na ito ay hindi medaling naisakatuparan ni Dr. Tad-awan sapagkat kinailangan niya ng masusing pag-aaral upang matamo ang tamang paraan ng pagpapalago nito at iangkop sa klima ng Benguet.

Continue reading “Kabute sa Benguet halimbawa ng pag-unlad”

THE PRODUCTION OF TEMPERATE MUSHROOM

THE PRODUCTION OF TEMPERATE MUSHROOM (AGARICUS)

 

Raw materials:

 

Rice straw, 500 kg. (sugarcane bagasse, sugarcane leaves as substitutes)

Water

Chicken manure (dried), 15-25%

Urea, 1.5%

Ammonium sulfate, 2%

Lime, 4%

Calcium sulfate, 2-2.5%

Potash, 1.5-2.0% Equipment:

1.5m x 10m x 1m compost bed

The Growing House

 

Procedure:

1  Preparation of compost

 

Straw is filed on the compost bed and water is sprinkled as filing is being done until water overflows on the sides. The pile is turned every fourth day. Chicken manure and urea are added on the first turning and ammonium sulfate and 2% lime on the second turning. The lumps formed are broken during the fermentation. Calcium sulfate, potash and the remaining 2% lime is supplemented on the third and last turning. Composting is completed for 16-20 days, depending on the rate of fermentation.

 

Continue reading “THE PRODUCTION OF TEMPERATE MUSHROOM”