Panatilihin ang tamang paglaki ng mga Bata

Panatilihin ang tamang paglaki ng mga Bata

Ang Gabay sa Wastong Nutrisyon para sa Pili­pino o Nutritional Guidelines for Filipinos na binalangkas sa pamumuno ng Food and Nutri­tion Research Institute ng Department of Sci­ence and Technology (FNRI-DOST) ay binubuo ng sampung pangunahing rekomendasyon na naglalayong itaguyod ang mabuting nutrisyon ng mga Pilipino.

 

Isa sa mga gabay ay nagsasaad na “Pa­natilihin ang tamang paglaki ng bata sa pa­mamagitan ng palagiang pagsubaybay sa kan­yang timbang”. Ipinapayo nito ay ang wastong pagpapakain ng mga bata kabilang dito ang mga batang 1-6 na taong gulang, 7-12 taong gulang, at maging mga binatilyo at dalagita.

Continue reading “Panatilihin ang tamang paglaki ng mga Bata”