Mga makinaryang gawang Pinoy, ilalabas na ng DOST

Magandang balita ang sasalubong sa mga lokal na mangangalakal lalo nasa sektor ng food processing dahil sa taong ito ay ilulunsad ng Department of Science and Technology (DOST) ang mga kagamitan sa food processing na gawang Pinoy sa pamamagitan ng programang High Impact Technology Solutions (HITS).

Layunin ng programang HITS na mapalakas ang mga lokal na Small and Medium Enterprise (SME) sa bansa na lumago at makipagsabayan sa mga global brand sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga lokal na kagamitan sa
food processing.

Sa nakaraang pagpupulong ay iprinisinta ng DOST ang pitong locally developed food processing equipment gaya ng: water retort – isang kagamitang panluto na mayroong kakayahang matagalan ang mataas na temperatura upang mapatay ang mga mikrobyo at mapahaba ang shelf-life ng mga produktong pagkain; freeze dryer – ay isang kagamitang naghihiwalay sa mga nilalamang tubig ng mga gulay at prutas habang pinapanatili
nito ang natural na kompusisyon ng mga ito; vacuum fryer – ay isang uri ng kagamitang pampirito na hindi nangangailangan ng mataas na temperatura; spray dryer – isang uri ng kagamitan na ginagawang pulbos ang
mga likido; vacuum packaging machine – ay mga kagamitan na ginagamit sa pagpakete ng mga produktong pagkain; immersion freezer – ay ang kagamitan na nagpapayelo sa mga produktong likido; at vacuum evaporator – na ginagamit upang palaputin ang mga likido.

Continue reading “Mga makinaryang gawang Pinoy, ilalabas na ng DOST”