Non-cyanide Gold electroplating, bago mula MIRDC-DOST

Ang Metals Institute Research and Development Center (MIRDC) ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (DOST) ay nakapagdevelop ng teknolohiya sa metal electroplating process ng hindi gagamit ng nakalalasong kemikal na cyanide.

Ang Non-Cyanide Gold Electroplating ay isinusulong ng ahensiya dahil na rin sa taglay na panganib ng cyanide sa mga tao maging sa mga lamang dagat.

Ang prosesong ito ay nakatutulong sa pagpapatibay ng metal laban sa kalawang. Ito ay maaring gamitin sa mga alahas, muebles, mga sasakyan at sa industriya ng metalworking.

Continue reading “Non-cyanide Gold electroplating, bago mula MIRDC-DOST”