Dating Pangulong Corazon Aquino may Colon Cancer

Dating Pangulong Corazon Aquino may Colon Cancer

Ipinahayag ni Kris Aquino ngayon sa ABS-CBN news na mayroong colon cancer ang kanyang ina at hnihingi nila na sana ay bigyan muna ang kanilang ina ng panahon upang magkapagpahinga

Ito ang ilang bahagi sa kanyang statement:

“…fever during the week inbetween Christmas and new year . This is the time we all become concerned because of her persistent cough, loss of appetite, and her noticeable weight loss. And my mom wanted to know what’s the problem with her and with her family by her side, she submitted herself to a check up and test. Continue reading “Dating Pangulong Corazon Aquino may Colon Cancer”