Lamang lupa

[youtube fxYVb-vjeBM]

It is called the circle of life.

Material decomposted and use as fertilizer for the plant.

Bilog talaga ang mundo, kung dati sabi nila nasa Manila ang pera.

Wala daw yumayaman sa pagtatanim at pag aararo.

Pero ngayon, ang daming propesyonal ang umuuwi sa kanilang mga probinsiya at nagtatanim.

Dahil nakikita nila na malaki ang potensyal ng pag hahalaman at paghahayupan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.