Sexual harassment

Atty: Ano, idedemanda mo ang boss mo ng sexual harassment dahil lang sinabihan ka ng mabango ang buhok mo? Ano naman masama doon?

Babae: Atty,    unano ang boss ko, UNANO…. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.