Katangi-tanging imbensyon, pinarangalan

Pinarangalan ng Technology Application and Promotion Institute ng Kagawaran Agham at Teknolohiya(DOST) ang mga katangi-tanging imbensyon sa bansa kamakailan noong National Invention Contest and Exhibit.

Nagwagi ang grupo mula pa sa Polangui, Albay ng Outstanding Invention o Tuklas Award. Ang grupo ay binubuo nina Arnulfo Malinios, Eleanor Balute, Estrella Calpe, at Herminigildo Lizano para sa kanilang Crop Processing Machine. Pumangalawa ang Rex Compost Tea Brewer (A Novel compost tea brewer) ni James Fos Reamon at sinundan ng mga mananaliksik ng Industrial Technology Development Institute (ITDI) ng DOST para sa kanilang Manufacturing Process ng Hard Carrageenan Capsules. Ang mga nagwagi sa kategoryang ito ay nag-uwi ng premyong salapi na nagkakahalaga sa PhP150, 000, 100,000 at 50,000 ayon sa pagkakasunod.

Samantala, ang Method of Making Engine Oil Additive Mixed with Plant Oils ni Johnny Sy ang nanguna sa kategorya ng Outstanding Utility Model. Pumangalawa ang Production of Medical Bandage from Mushroom Mycelium ni Claro Santiago Jr. at pumangatlo ang Mechanical Process of Producing Starch and Flour from Arrowroot Tubers ng grupo nina Arnulfo Malinis, Christopher Pacardo at Salvador Albia.

Continue reading “Katangi-tanging imbensyon, pinarangalan”

Lagundi herbal medicine

Lagundi

Scientific name: Vitex negundo, vitex leucoxylon

Other names: dabtan, dangla, lingei, sagarai, five leaved chaste tree.

 

Continue reading “Lagundi herbal medicine”

Medicinal uses of lagundi

LAGUNDI

 

 Luzon: Dabtan, Dangla, Kamalaan, Limo-limo, Lingei, Lingo-lingo

Visayas: Lagundin, Tugas

Mindanao: Kalipapa-madam, Limpapa, Magupay, Molrei-oso, Sugarai

 

Lagundi is a shrub that grows to as tall as 5 meters. A shrub is described as somewhere between an herb and a tree. A shrub is a low, woody plant with several stems while a tree is a tall, woody plant with only one stem called “trunk.” A leaf of Lagundi is composed of 5 leaflets arranged like fingers in a hand. Lagundi is indicated or used primarily for the following:

1. To stop coughing, relieve asthma, and facilitate the discharge of phlegm.

2. To lower fever due too colds or flu.

 

Preparing the Lagundi Mixture (Decoction)

For cough, asthma, and fever, the steps in preparing Lagundi leaves as medication are the same.

Continue reading “Medicinal uses of lagundi”