Carmina Topacio

Carmina Topacio

 Ang babaeng magaling mangalabit……    ng gitara

May kurbadang parang coca cola

Mukha na pang  soap opera

Boses angelika…

Yan si Carmina.

Another internet sensation that’s making waves through her music.

Plus factor, she has the face and the curves…