6th yr High school?

I am not sure if the rumors are true but accordingly, they will add 2 years in high school so we could be internationally competent….

What a stupid idea… Hurray for the private schools na nagpupush ng idea na ito. Marami na ngang hindi nakakagradwyt ng high school and then dadagdagan pa nila?!

We are  not competent not because mas maiksi ang ating years in school but because we do not have the environment to excel. Paano ka gagaling sa math , english and science kung nagkaklase ka sa ilalim ng puno ng manga.  Ang computer lab ay ginagamit ng 400 students at 20 lang ang computer na available. Ang teacher mo ng math , english, science pati Filipino ay the same person lang. Wala mang lang matatawag na specialization.

Nagcut na nga ng budget sa edukasyon, kulang ka na ng teacher, kwarto etc… ngayon gusto mo pang dagdagan ng 5th yr and 6th yr…. At san mo naman kukunin ang pangbayad ng mga ito….

Before you move to the next level dapat masatisfy mo muna ang needs ng current situation.

Mag isip naman sana ang nasa government at gawan ng kunsultasyon ito…