Mad Cow Disease: Know the Risks

Mad Cow Disease: Know the Risks

Years after it was supposedly vanquished, the brain-eating disease that kills cows and some people who eat them is on a comeback. Today, the mad cow disease or bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) is again breaking headlines and is stirring a lot of havoc and public fear all around the globe. Here are some of the most frequently asked questions and answers regarding BSE.

Q. What exactly is BSE?
A. BSE or mad cow disease is one of the several fatal brain diseases called transmisshible sponfigorm encephalopathies (TSEs). BSE is a progressive lethal central nervous system disease of cattle. The brain looks like a sponge hence the term spongiform because the brain contains vacuoles. In 1982, Stanley Prusiner, a biochemist at the University of California suggested a radical idea- that various encephalopathies were caused by a rouge protein- a prion.

Continue reading “Mad Cow Disease: Know the Risks”

Botanical effective against ectoparasite

Botanical effective against ectoparasite

Today, societal and scientific concerns regarding exclusive dependency on chemicals have emphasized the need for the development and introduction of cheap and environment friendly pesticide alternatives. One such alternative is the use of botanicals to control ectoparasites in poultry , swine and ruminants.
In a recent study conducted by animal scientist from the University of the Philippines at Los Banos (UPLB) eight botanicals were tested for their efficacy in controlling ectoparasites in poultry and selected ruminants namely: carabao, goat, sheep, cattle and dog.

Continue reading “Botanical effective against ectoparasite”

Isa sa tatlong kabataang babae ay bansot —- FNRI

Isa sa tatlong batang babae ng 13 hanggang 19 na anyos ay bansot o maliit para sa kanilang edad. At anim
hanggang walong porsiyento naman sa kanila ay payat para sa kanilang edad. Ito ay ayon sa resulta ng 2011 serbey ng Food and Nutrition Research Institute (DOST-FNRI), ng Department of Science and Technology.

Bansot ang isang tao kung ang kanyang taas ay mababa para sa kanyang edad. Isang mahalagang sanhi nito ay ang matagalang kundisyon ng malnutrisyon, bunsod ng kakulangan sa pagkain na kadalasan ay dulot ng kahirapan, ayon sa mga eksperto sa nutrisyon.

Continue reading “Isa sa tatlong kabataang babae ay bansot —- FNRI”

Instant food mix mula FNRI-DOST

Makabagong ‘instant food mix’ tulad ng kare-kare, sinigang, pochero at pinakbet ay ilan lamang sa mga paboritong pagkaing Pilipino ang malawakang ipinakikila ng Food and Nutrition Research Institute-Department of Science and Technology (FNRI-DOST).

Ang mga produktong ito ay ‘ready-to-eat’ kung kaya’t ang mahaba at nakakapagod na paghahanda ng mga paboritong lutuin ay maaring nang maiwasan. Lubhang maipagmamalaki natin ang tunay na produktong Pilipinong nabanggit, di lamang dito sa bansa kundi maging sa ibang panig ng mundo.

Continue reading “Instant food mix mula FNRI-DOST”