The pain of having a braces

My teeth have a lot of problems, i have a lot of crooked teeth “sungki”, missing molars, and spaces. To correct this problem i have consulted a dentist and the verdict is to wear braces to correct the problem. Continue reading “The pain of having a braces”

Paano pumuti?

Maraming Filipino ang gustong pumuti lalo pa nung nauso ang asian invasion/ mga korean drama / ang puputiĀ  nila and so nainggit naman tayo. Honestly speaking hindi naman ako inggit sa kaputianĀ  ng ibang tao ang dahilan ko lang naman bakit gusto ko pumuti ay dahil mataba ako at maiitim at masakit sa damdaming matawag na “Baboy damo”. Kung sakaling maputi ako at least “baboy” lang pwede nilang itawag sa akin. Continue reading “Paano pumuti?”